MAS Rajecká dolina

Miestna akčná skupina Rajecká dolina je občianske združenie zložené z verejného, súkromného a občiansko-právneho sektora. Rozprestiera sa na území 24 obcí popri rieke Rajčianke od Lietavského hradu až po svetoznáme Čičmany. Práve tie mali byť vizuálne zachytené na ich web stránke.

Požiadavka na logo bola, aby odzkradkovalo krásu prírodu - rieku Rajčianku sprájajúcu celé územie a slnko znázorńujúce pohodu a relax v ich krásnom a najvštevovanom regióne.

Portál MAS Rajecká dolina obsahuje niekoľko modulov, pomocou ktorých môžu prezentovať udalosti a firmy z regiónu pre občanov, ale aj doležité dokumenty pre členov združenia.

služby - logo, webdesign, realizácia, CMS
technológie - XHTML, CSS, PHP, MySQL

Ďalší projekt môže byť Váš.
Kontaktujte ma cez formulár.

Copyright © 2011-2024 Ján Ďuriga
All Rights Reserved