Súkromná špecialno-pegagogická poradňa

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Topoľčanoch sa zameriana najmä na pomoc pri integrácií svojich klientov do spoločenského života. Venujú sa ďeťom, žiakom a študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so zdravotným postihnutím.

Spolupráca a stretnutia s pani riaditeľkou boli veľmi prijemné až rodinného charakteru. V takomto duchu pracuje celé centrum. Preto som sa rozhodol pri tvorbe designu pre pastelkami malované obrázky, z ktorých cítiť radosť z detstva a nadej do buducnosti.

Z technického hladiska ide o klasicku prezentacnú stránku s možnosťou vkladania fotografií a dokumentov okrem iného.

služby - webdesign, realizácia, CMS
technológie - XHTML, CSS, PHP, MySQL, JQuery

Ďalší projekt môže byť Váš.
Kontaktujte ma cez formulár.

Copyright © 2011-2024 Ján Ďuriga
All Rights Reserved